Marcel van Herck opnieuw de sterkste oplosser

Marcel van Herck uit Antwerpen heeft zich opnieuw de sterkste studieoplosser getoond uit het nederlandstalig schaakgebied. In het clubgebouw van HMC Den Bosch won hij afgelopen zondag met de uitzonderlijk hoge score van 45 van de 55 te behalen punten afgetekend de achtste oploswedstrijd voor eindspelstudies. Sinds 1995 organiseert ARVES, de Alexander Rueb Vereniging voor EindspelStudies, ieder jaar een dergelijk evenement. Van Herck was al drie keer eerder winnaar van dit toernooi, in 1997, 1998 en 2000.

Op de tweede plaats eindigde Dolf Wissmann met 35 uit 55. Wissmann is een expert op oplosgebied en won vorige week in Delft nog de 12e Henk Hagedoornoploswedstrijd, georganiseerd door de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden.

Op het brons legde Eddy van Beers beslag (31/55), juist teruggekeerd van de schaakolympiade in Bled, waar hij uitstekend presteerde in de Belgische ploeg.

Peter Boll uit Berlicum kon zijn vorig jaar in een play‑off behaalde titel door droevige familieomstandigheden helaas niet verdedigen en ook Rob Bertholée, kampioen in 1996, ontbrak op appel.

Marcel van Herck ontvangt de beker.

De eindstand luidt als volgt:

maximaal 5 10 5 5 5 10 5 10 55

Naam I II III IV V VI VII VIII tot

Marcel van Herck 5 10 5 5 0 5 5 10 45

Dolf Wissmann 0 10 5 5 0 ‑ 5 10 35

Eddy van Beers 5 3 5 5 1 1 1 10 31

Harm Benak 4 1 5 ‑ 5 ‑ 5 10 30

Harold v.d. Heijden 0 1 5 5 5 1 5 0 22

Gijs van Breukelen 1 3 1 5 1 1 5 3 20

Ed van de Gevel 0 ‑ 2 5 1 ‑ 1 3 12

Jaap de Boer 0 ‑ 1 ‑ 0 ‑ 1 ‑ 2

15 28 29 30 13 8 28 46 197

2e prijs winnaar Dolf Wissmann.

Hoe zit zo'n wedstrijd in elkaar? De deelnemers krijgen een aantal opgaven, die in een beperkte bedenktijd (dit maal in 2 uur 8 studies, die geselecteerd waren door het arbitrage‑duo Ward Stoffelen en René Olthof) opgelost moeten worden. De volgorde waarin is vrij.

Als U zich ook eens wilt meten met de besten, kunt U proberen stelling 2 op te lossen.

Wit: Kf5, Lg6, e4, h6 (4)

Zwart: Kh1, a4, h2, h3 (4)

Een studie van Ernest Pogosjants, die de eerste prijs won in Sjachmatnaja Moskva 1969. De opgave luidt: wit speelt en wint.

Een groot struikelblok voor vrijwel alle deelnemers bleek stelling 5, hoewel de auteursoplossing slechts zes zetten duurt.

Wit: Kd8, Tc6, Pa4.

Zwart: Ka5, Pb8, a6, e3.

Paul Heuäcker, Deutsche Schachblätter 1936

Ook hier geldt: wit speelt en wint.

Het eindspel na 1.Te6? Kxa4 2.Kc7 Kb4 3.Kxb8 a5 4.Kb7 a4 5.Kb6 (Of 5.Te4+ Kc3 6.Txe3+ Kb2) 5...a3 6.Te4+ Kc3 7.Txe3+ Kb2 is remise. Wit moet het in deze miniatuur (de benaming voor een eindspelstudie met 7 stukken of minder op het bord) over een heel andere boeg gooien en begint met 1.Tc4 (dekt beide stukken) 1...e2 2.Pb2 (Ook nu leidt 2.Te4? e1D 3.Txe1 Kxa4 4.Kc7 a5 5.Kxb8 Kb3 slechts tot remise) 2...e1D (Het tussenschaak 2...Pc6+ 3.Kc7 helpt niet. Na 3...e1D 4.Tc5+ Kb4 5.Pd3+ kan zwart de toren niet meer aangevallen houden) 3.Tc5+ Kb6 (3...Kb4 4.Pd3+) 4.Pa4+ Kb7 5.Tc7+ Ka8 6.Pb6 mat. Een wel zeer onverwachte ontknoping, die beide koplopers voor onoverkomelijke problemen plaatste.

Organisator René Olthof feleciteert 3e prijs winnaar Eddy van Beers.

Oplossing stelling 2:

Hoe hoog het niveau van de bovensten bij een dergelijke oploswedstrijd is, blijkt uit het feit dat zij deze prachtige studie volledig correct wisten op te lossen. Dat gaat zo:

1.Lh5 (1.h7 Kg2 2.h8D h1D is makkelijk remise) 1...Kg2 (1...Kg1 2.Lf3 h1D 3.Lxh1 Kxh1 4.h7 h2 5.h8D Kg1 6.Dg7+ Kf2 7.Dh6 Kg2 8.Dg5+ Kf2 9.Dh4+ Kg2 10.Dg4+ Kf2 11.Dh3 Kg1 12.Dg3+ Kh1 13.Df2 a3 14.Df1 mat is een lange, maar niet al te moeilijk uit te rekenen variant) 2.Kf4 h1D 3.Lf3+ Kh2 4.Lxh1 a3! (Een subtiele verdediging. 4...Kxh1 5.h7 h2 6.h8D verliest onmiddellijk) 5.h7 a2 6.h8L! (De zwarte pointe blijkt na 6.h8D a1D 7.Dxa1. Het is plotseling pat!) 6...Kxh1 (Nu wel) 7.Kg3 h2 8.La1! (Nauwkeurigheid blijft geboden. 8.Kh3 Kg1 9.Ld4+ Kh1 10.Le5 werkt niet, omdat de pion na 10...Kg1 11.Lxh2+ Kf2 12.Le5 Kf3 opeens verloren gaat. Ook na 10.e5 a1D 11.Lxa1 Kg1 12.Ld4+ Kh1 zit winst er niet in. Veld e5 is geblokkeerd) 8...Kg1 9.Ld4+ Kh1 10.Kh3 (De beslissende manoeuvre) 10...a1D 11.Lxa1 Kg1 12.Ld4+ Kh1 13.Le5 en wint.

René Olthof