Sudies awarded for the Sachova Skladba 2022 tournament.